Thông báo số: 10154 /TB-BNN-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kết quả xét tuyển công chức thuyền viên tàu kiểm ngư, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản đợt 2/2017 (07-12-2017)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác