Công văn số 94/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (29-01-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác