Công văn số: 71/KN-TTKN ngày 30/01/2018 V/v công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (31-01-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác