Công văn số: 585/UBND-NNTN ngày 30 tháng 01 năm 2018 V/v Danh sách tàu cá vi phạm khai thác IUU (07-02-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác