Công văn số: 206/KN-TTKN ngày 30 tháng 3 năm 2018 V/v Công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 3) (04-04-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác