Báo cáo định kỳ (đợt 5) số: 2307/BC-TTKN-TTV1 ngày 21 tháng 06 năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi cá Tra phục vụ xuất khẩu tại một số tỉnh trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 (27-06-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác