Thông báo số: 524/TB-KN-TC&XDLL ngày 16 tháng 7 năm 2018 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuyền viên tàu kiểm ngư của Cục Kiểm ngư đợt 3/2018 (17-07-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác