Báo cáo định kỳ số: 2815/BC-TTKN-TTV1 ngày 20 tháng 7 năm 2018 Kết quả quan trắc, giám sát vùng nuôi trồng thủy sản (10-08-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác