Quyết định số: 3457/QĐ-BNN-TCTS ngày 30 tháng 08 năm 2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (07-09-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác