Báo cáo định kỳ số: 3528/BC-TTKN-TTV1 ngày 29 tháng 8 năm 2018 Kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi cá Tra phục vụ xuất khẩu tại một số tỉnh trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 (Thu mẫu đợt 10m ngày 24 tháng 8 năm 2018) (11-09-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác