Thông báo số: 6987/TB-BNN-VP ngày 10 tháng 9 năm 2018 Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai công tác tháng 9/2018 (13-09-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác