Báo cáo định kỳ số: 3696/BC-TTKN-TTV1 ngày 10 tháng 9 năm 2018 Kết quả quan trắc, giám sát vùng nuôi cá rô phi và tôm càng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long Đợt 19, ngày 04/09/2018 (24-09-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác