Thông báo số: 704/TB-KN-TD&XDLL ngày 25 tháng 09 năm 2018 Tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuyền viên tàu kiểm ngư của Cục Kiểm ngư đợt 4/2018 (26-09-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác