Thông báo số: 719/KN-TTKN ngày 02 tháng 10 năm 2018 V/v công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (05-10-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác