Thông báo số: 817/TB-KN-TC&XDLL ngày 31 tháng 10 năm 2018 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP thuyền viên tàu kiểm ngư của Cục Kiểm ngư đợt 4/2018 (01-11-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác