Quyết định số: 622/QĐ-TCTC-KN ngày 01 tháng 11 năm 2018 Ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản năm 2019 (02-11-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác