Thông tư số: 24/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (11-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác