Quyết định số: 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10 tháng 12 năm 2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (15-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác