Thông báo số: 2790/TB-BNN-VP ngày 23 tháng 04 năm 2019 Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị "Tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2018-2019, triển khai khai thác cá vụ Nam năm 2019" (06-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác