Báo cáo định kỳ số: 586/BC-TTKN-TTV1 ngày 13 tháng 05 năm 2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 5, ngày 7/5/2019 (16-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác