Công văn số: 268/KN-TTKN ngày 24 tháng 5 năm 2019 V/v công bố và đính chính thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 9) (28-05-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác