Báo cáo định kỳ số: 616/BC-TTKN-TTV1 ngày 28 tháng 8 năm 2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 7, ngày 21/5/2019 (03-06-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác