Báo cáo định kỳ số: 625/BC-TTKN-TTV1 ngày 31 tháng 05 năm 2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 8, ngày 28/05/2019 (06-06-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác