Báo cáo số: 629/BC-TTKN-TTV1 ngày 04 tháng 06 năm 2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tháng 05/2019 (06-06-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác