Quyết định số 3491/QĐ-BNN-TCTS ngày 10 tháng 9 năm 2019 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, sửa chữa định kỳ đối với tàu cá vỏ thép (12-09-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác