Báo cáo định kỳ số: 838/BC-TTKN-TTV1 ngày 13/09/2019 kết quả quan trắc cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 15, ngày 10/9/2019 (13-09-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác