Công văn số: 219/KTTS ngày 27/09/2019 V/v đăng tải danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp (02-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác