Báo cáo số: 895/BC-TTKN-TTV1 ngày 08/10/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tháng 09/2019 (10-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác