Báo cáo định kỳ số: 870/BC-TTKN-TTV1 ngày 27/09/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 16, ngày 24/09/2019 (10-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác