Công văn số: 244/KTTS ngày 11/10/2019 V/v đăng tải danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp (14-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác