Báo cáo số: 910/BC- TTKN-TTV1 ngày 15/10/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 17, ngày 08/10/2019 (15-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác