Báo cáo số: 940/BC-TTKN-TTV1 ngày 29/10/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản Đợt 19, ngày 22/10/2019 (31-10-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác