Thông báo số 118/TTĐK-BDNV ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Chiêu sinh Các lớp bồi dưỡng nghiệm vụ Đăng kiểm viên tàu cá năm 2019 (04-11-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác