Báo cáo số: 947/BC-TTKN-TTV1 ngày 04/11/2019 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản ợt 20, ngày 29/10/2019 (05-11-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác