Quyết định số: 1404/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/04/2021 Về việc công bố Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2021 (11-04-2021)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác