Thông báo Tuyển đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức sự kiện (20-03-2013)

Ban quản lý dự án “Nâng cao năng lực và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam” cần tuyển 01 đơn vị cung ứng tổ chức sự kiện truyền thông về nâng cao nhận thức bảo tồn biển cho cộng đồng ngư dân, cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương tại các khu bảo tồn biển đã và đang được thành lập trong giai đoạn 2013-2015 bao gồm các khu: Cồn Cỏ (Quảng Trị); Hòn Cau (Bình Thuận).

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác