Thông báo số: 645/TB-VHS ngày 25 tháng 5 năm 2016 Thông báo bán đấu giá tài sản là: "Hệ thống ngâm hạ nhiệt trên tàu câu tay cá ngừ đại dương" (30-05-2016)

Xem tại file đính kèm

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác