Quyết định số: 655/QĐ-BNN-TCTS ngày 09 tháng 3 năm 2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020 (13-03-2017)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác