Quyết định số: 211/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 07 tháng 5 năm 2015 Phê duyệt nghiệm thu sản phẩm tiểu dự án I.5 "Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái bãi bồi ven biển Việt Nam" thuộc nhiệm vụ số 8, Đề án 47 (12/06/2015) (12-06-2015)

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác