Quyết định số: 195/QĐ-TCTS-KHTC ngày 27 tháng 4 năm 2015 Phê duyệt nghiệm thu sản phẩm dự án Quy hoạch phát triển nuôi trồng hải sản trên biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020 (05-05-2015)

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác