Quyết định số: 5204/QĐ-BNN-TCTS ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc phê duyệt Dự án Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản (20-01-2015)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác