Quyết định số: 120/QĐ-TCTS-KHTC ngày 15 tháng 4 năm 2014 Nghiệm thu hoàn thành dự án Điều tra cơ bản "Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình đồng quản lý và đề xuất xây dựng một số chính sách tăng cường đồng quản lý trong ngành thủy sản" (21-04-2014)

Chi tiết tại file đính kèm

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác