Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 08 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (17-02-2014)

Toàn văn

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo Tổng hợp vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin thủy sản - Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội

Số điện thoại: 66806011

Ý kiến bạn đọc

Tin khác