Quyết định số: 5528/QĐ-BNN-TCTS ngày 31 tháng 12 năm 2015 Phê duyệt quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (06-06-2016)

Toàn văn

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng Sông Cửu long đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Bản Tiếng Việt

Bản Tiếng Anh

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác