Quyết định số: 3529/QĐ-BNN-TCTS ngày 25 tháng 8 năm 2016 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nuôi nhuyễn thể hàng hóa tập trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (25-08-2016)

Xem tại đây

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác