Thủy sản Việt Nam 60 năm trưởng thành, phát triển và hội nhập     |     Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản được tổ chức tại Quảng Ninh và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 từ 20h00 – 21h30 ngày 31/3/2019

Công văn ngày 28 tháng 01 năm 2019 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam29-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 227/TCTS-TTKN đến 230/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 24 tháng 01 năm 2019 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam25-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 187/TCTS-TTKN đến 195/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 24 tháng 01 năm 2019 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam25-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 197/TCTS-TTKN đến 203/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 18 tháng 01 năm 2019 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam21-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 141/TCTS-TTKN đến 158/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 17 tháng 01 năm 2019 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam18-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 112/TCTS-TTKN đến 127/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 28 tháng 12 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam05-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 4881/TCTS-TTKN đến 4891/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 28 tháng 12 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam05-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 4893/TCTS-TTKN đến 4897/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 28 tháng 12 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam05-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 4901/TCTS-TTKN đến 4908/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 28 tháng 12 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam05-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 4923/TCTS-TTKN đến 4943/TCTS-TTKN)

Công văn ngày 28 tháng 12 năm 2018 V/v xác nhận thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam05-01-2019

Ban hành kèm theo công văn (từ 4947/TCTS-TTKN đến 4963/TCTS-TTKN)

37