Danh mục thức ăn thủy sản hỗn hợp do các tổ chức, cá nhân công bố từ ngày 15 - 30/11/2018 (03-12-2018)

STT Tên sản phẩm Tên Thương mại/Ký hiệu Số TCCS Số công văn đến
Tổng cục  Thủy sản
I CÔNG TY TNHH CỔ PHẦN DINH DƯỠNG THÁI LAN
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Thôn Tràng Kỹ, xã Tân  Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.786272; Fax: 0220.786273.
1 Thức ăn cho cá dạng viên nổi cá rô phi, chim trắng, trắm, chép từ 10-200g   C.9402 TCCS 01:2018/VN 4825 ngày 15/11/2018
2 Thức ăn cho cá dạng viên nổi cá rô phi, chim trắng, trắm, chép từ 200-500g   C.9403 TCCS 02:2018/VN
3 Thức ăn cho cá dạng viên nổi cá rô phi, chim trắng, trắm, chép từ 500g  đến thu hoạch C.9405 TCCS 03:2018/VN
II CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 0277.3 829 866        Fax: 0277. 3 829 867
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc. Giai đoạn sử dụng: < 50g/con MK645 TCCS 16:2018/MK-CL 4824 ngày 15/11/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc. Giai đoạn sử dụng:  50-500g/con MK643 TCCS 17:2018/MK-CL
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá lóc. Giai đoạn sử dụng: > 500g/con MK641 TCCS 18:2018/MK-CL
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá Nàng hai. Giai đoạn sử dụng : 100g/con MK545 TCCS 19:2018/MK-NH
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá Nàng hai. Giai đoạn sử dụng :>100g/con MK543 TCCS 20:2018/MK-NH
6 Thức ăn hỗn hợp cho ếch. Giai đoạn  sử dụng: <25g/con MK236 TCCS 21:2018/MK-EC
7 Thức ăn hỗn hợp cho ếch. Giai đoạn  sử dụng: 25-50g/con MK231 TCCS 22:2018/MK-EC
8 Thức ăn hỗn hợp cho ếch. Giai đoạn  sử dụng: >50g/con MK229 TCCS 23:2018/MK-EC
9 Thức ăn hỗn hợp cho cá kèo. Giai đoạn sử dụng: <1g/con MK341 TCCS 24:2018/MK-CK
10 Thức ăn hỗn hợp cho cá kèo. Giai đoạn sử dụng: 1-5g/con MK336 TCCS 25:2018/MK-CK
11 Thức ăn hỗn hợp cho cá kèo. Giai đoạn sử dụng: 5-10g/con MK331 TCCS 26:2018/MK-CK
12 Thức ăn hỗn hợp cho cá kèo. Giai đoạn sử dụng: 10-20/con MK329 TCCS 27:2018/MK-CK
13 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô. Giai đoạn sử dụng: <3g/con  MK941 TCCS 28:2018/MK-CR
14 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô. Giai đoạn sử dụng: 3-50g/con  MK936 TCCS 29:2018/MK-CR
15 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô. Giai đoạn sử dụng: >50g/con  MK931 TCCS 30:2018/MK-CR
16 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng. Giai đoạn < 5g/con MK841 TCCS 31:2018/MK-CV
17 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng. Giai đoạn  5 -10 g/con MK836 TCCS 32:2018/MK-CV
18 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng. Giai đoạn 10-200g/con MK831 TCCS 33:2018/MK-CV
19 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, điêu hồng. Giai đoạn 200-500g/con MK828 TCCS 34:2018/MK-CV
20 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa. Giai đoạn < 1g/con MK741 TCCS 35:2018/MK-DT
21 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa. Giai đoạn sử dụng 1 - 5g/con MK736 TCCS 36:2018/MK-DT
22 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa. Giai đoạn 5-20g/con MK731 TCCS 37:2018/MK-DT
23 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa. Giai đoạn 20-200g/con MK729 TCCS 38:2018/MK-DT
III CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG
Địa chỉ tru sở chính:
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam
+ Điện thoại: 02723761358 - 3779741  - Fax; 02723761359

Địa chỉ sản xuất:
1. Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long. Lô A05,  KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông,  huyện Đức Hòa- Long An. Điện thoại: 02723761358-3779741    
2. Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long chi nhánh Bến Lức. Lô G1, đường số 4, KCN Thịnh Phát, tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bên Lức, tỉnh Long An, VN.
3. Công Ty TNHH Quốc tế Long Thăng. Địa chỉ: KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa, VN. ĐT: (84-258)3743191-  Fax: (84-258) 3734192.
1 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GB690 TCCS 100:2018/TL/01 3136 ngày 16/11/2018
2 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GB691 TCCS 100:2018/TL/02
3 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GB692 TCCS 100:2018/TL/03
4 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GB693 TCCS 100:2018/TL/04
5 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GB694 TCCS 100:2018/TL/05
6 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GB695 TCCS 100:2018/TL/06
7 Thức ăn nuôi tôm thẻ tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GB696 TCCS 100:2018/TL/07
8 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GA833 TCCS 101:2018/TL/01
9 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GA844 TCCS 101:2018/TL/02
10 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GA855 TCCS 101:2018/TL/03
11 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GA866 TCCS 101:2018/TL/04
12 Thức ăn nuôi tôm sú tăng trọng nhãn hiệu BACCARAT  GA877 TCCS 101:2018/TL/05
13 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo Sea Master, giai đoạn 1-3g/con CK01 TCCS 103:2018/TL 3238 ngày 27/11/2018
14 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo Sea Master, giai đoạn 3-5g/con CK02 TCCS 103:2018/TL
15 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo Sea Master, giai đoạn 5-20g/con CK03 TCCS 103:2018/TL
16 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo Sea Master, giai đoạn 20-200g/con CK04 TCCS 103:2018/TL
IV CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI.
Địa chỉ trụ sở chính: Quốc Lộ 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Điện thoại: 072.870-363/890-128; Fax: 072.870-366/890127; Email: cjvinaagri@hcm.vnn.vn.

Địa chỉ sản xuất:
1. Công ty TNHH CJ Vina Agri.
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Điện thoại: 072.870-363/890-128; Fax: 072.870-366/890127; Email: cjvinaagri@hcm.vnn.vn.

2. Chi nhánh Đồng Nai: KCN Dầu Giây - Thống Nhất. ĐT: 0613772346.
3. Chi nhánh Vĩnh Long: Lô B3, KCN Hòa Phú, H. Long Hồ, T. Vĩnh Long. ĐT: 0270 396 2018.
4. Chi nhánh Hà Nam: Lô 1, KCN Đồng Văn 2, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam. ĐT: 02266546789.
5. Chi nhánh MEKONG: Khu Công nghiệp Bình Minh. Đt: 0946.582.479
1 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 0.01-0.1gram Galaxy 7000 TCCS 16:2013/CJVLA 3164 ngày 20/11/2018
2 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 0.1-0.4gram Galaxy 7001 TCCS 17:2013/CJVLA
3 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 0.4-1gram Galaxy 7002 TCCS 18:2013/CJVLA
4 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 1-5gram Galaxy 7003 TCCS 19:2013/CJVLA
5 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 1-5gram Galaxy 7003P TCCS 20:2013/CJVLA
6 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 5-10gram Galaxy 7004S TCCS 21:2013/CJVLA
7 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 10-15gram Galaxy 7004 TCCS 22:2013/CJVLA
8 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 10-15gram Galaxy Plus 7004 TCCS 23:2013/CJVLA
9 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 15 gram - thu hoạch Galaxy 7005 TCCS 24:2013/CJVLA
10 Thức ăn cho tôm thẻ chân trắng. Giai đoạn từ 15 gram - thu hoạch Galaxy Plus 7008 TCCS 25:2013/CJVLA
11 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho cá tra giai đoạn <5gram Galaxy 8000 TCCS 26:2013/CJV LA
12 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho cá tra giai đoạn 5 - 20 gram Galaxy 8001 TCCS 27:2013/CJV LA
13 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho cá tra giai đoạn 20 - 200 gram Galaxy 8002 TCCS 28:2013/CJV LA
14 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho cá tra giai đoạn 200 - 700 gram Galaxy 8003 TCCS 29:2013/CJV LA
15 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho cá tra giai đoạn > 700 gram Galaxy 8004 TCCS 30:2013/CJV LA
V CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA-HÀ NAM
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Đường D2, Khu E, KCN Hòa Mạc, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
Điện thoại: 0226. 3583.018; Fax: 0226.3550.003.
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn >500g/con.  VINA 7070 TCCS 107:2018/VN-HN 2926 ngày 31/10/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn >500g/con.  VINA 7080 TCCS 108:2018/VN-HN
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rô phi, điêu hồng giai đoạn >500g/con.  VINA 7090 TCCS 109:2018/VN-HN
VI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ EFARM
Địa chỉ trụ sơ chính: Số 265 Phùng Trí Kiên, P. Tân Bình, Tp. Hải Dương, T. Hải Dương.
Nhà máy sản xuất: Khu 6, P. Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, T. Hải Dương                                                                                                                                                                                                              Điện thoại: 0220. 3835.678; 
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 5-10 g/con.  E801 TCCS 01:2018/EF-HD 2971 ngày 5/11/2018
2 Thức ăn hỗn  hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 10-200 g/con.  E802 TCCS 02:2018/EF-HD
3 Thức ăn hỗn  hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 200-500 g/con.  E803 TCCS 03:2018/EF-HD
4 Thức ăn hỗn  hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 200-500 g/con.  E804 TCCS 04:2018/EF-HD
5 Thức ăn hỗn  hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 250-500 g/con.  E805 TCCS 05:2018/EF-HD
6 Thức ăn hỗn  hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn 250-500 g/con.  E806 TCCS 06:2018/EF-HD
7 Thức ăn hỗn  hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn >500g/con.  E807 TCCS 07:2018/EF-HD
8 Thức ăn hỗn  hợp dạng viên cho cá có vảy (cá rô phi, điêu hồng) giai đoạn >500g/con.  E808 TCCS 08:2018/EF-HD
VII CHI NHÁNH LONG AN - CÔNG TY TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Ấp 3A, X. Phước Lợi, H. Huyện Bến Lức, T. Long An
Điện thoại/Fax: 0272. 3643.911/3642.917; 
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá lóc có trọng lượng 5-20 g/con STELLA S2 TCCS 07:2012/NIV 3987 ngày 25/9/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá lóc có trọng lượng 20-100 g/con STELLA S3
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá lóc có trọng lượng 100-300 g/con STELLA S5
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá lóc có trọng lượng 300-500 g/con STELLA S7
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá lóc có trọng lượng > 500 g/con STELLA S10
IIX CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG THĂNG
Địa chỉ: Lô A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, VN.
Điện Thoại: 0258. 3743.191           Fax: 0258.3743.192
Địa chỉ sản xuất:
1. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG THĂNG
Địa chỉ:
Lô A1-A2 KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, VN.
Điện Thoại: 0258. 3743.191           Fax: 0258.3743.192
2. CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG
Địa chỉ:
Lô A-5, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5 Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, VN.
Điện Thoại: 0272. 3761358           Fax: 0272.3761359
3. CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG CHI NHÁNH BẾN LỨC
Địa chỉ:
Lô G1, Đường số 4, KCN Thịnh Phát, Tỉnh lộ 830, Ấp 3, Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, VN.
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, LA CRYSTALS, giai đoạn <1g/con CP01 TCCS 08:2018/LT/01 3239 ngày 27/11/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, LA CRYSTALS, giai đoạn 1-3g/con CP02 TCCS 08:2018/LT/02
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, LA CRYSTALS, giai đoạn 3-5g/con CP03 TCCS 08:2018/LT/03
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, LA CRYSTALS, giai đoạn 5-20/con CP04 TCCS 08:2018/LT/03
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, LA CRYSTALS, giai đoạn 20-200 g/con CP05 TCCS 08:2018/LT/03
6 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo, LA CRYSTALS, giai đoạn 1-3g/con CG01 TCCS 09:2018/LT 3239 ngày 27/11/2018
7 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo, LA CRYSTALS, giai đoạn 3-5g/con CG02 TCCS 09:2018/LT
8 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo, LA CRYSTALS, giai đoạn 5-20/con CG03 TCCS 09:2018/LT
9 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo LA CRYSTALS, giai đoạn 20-200 g/con CG04 TCCS 09:2018/LT
IX CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ
 Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Xã Hưng Thịnh, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3777514/0220.3777524; Fax: 0220.37777120/3776218; Email: vv.thuan@goldcoin-vn.com.
 
1 Thức ăn viên nổi cho cá rô phi, cá diêu hồng (giai đoạn 20g-200g) CA 02 TCCS 73:2018/GC-HD 3248 ngày 28/11/2018.
2 Thức ăn viên nổi cho cá rô phi, cá diêu hồng (giai đoạn 200g-500g) CA 03 TCCS 74:2018/GC-HD
3 Thức ăn viên nổi cho cá rô phi, cá diêu hồng (giai đoạn trên 500g) CA 05 TCCS 75:2018/GC-HD

Ý kiến bạn đọc

Tin khác