Danh mục thức ăn thủy sản hỗn hợp do các tổ chức, cá nhân công bố từ ngày 01 - 15/12/2018 (18-12-2018)

STT Tên sản phẩm Tên Thương mại/Ký hiệu Số TCCS Số công văn đến
Tổng cục  Thủy sản
I CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM.
Địa chỉ trụ sở chính và cơ sở sản xuất: Khu Công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, VN.
 Điện thoại: 061 3.923.354;   Fax: 0613.923.350
1 Thức ăn viên nổi cho cá tra, basa,  giai đoạn 5,1-20,0g/con JUMBO 35 TCCS 28:2018/WSĐN 5043 ngày 30/11/2018.
2 Thức ăn viên nổi cho cá tra, basa,  giai đoạn 20,1-200,0g/con JUMBO 30 TCCS 29:2018/WSĐN
3 Thức ăn viên nổi cho cá tra, basa,  giai đoạn >800g/con JUMBO 26 TCCS 30:2018/WSĐN
II CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG
Địa chỉ tru sở chính:
Lô A05,  KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông,  huyện Đức Hòa- Long An.
Điện thoại: 027233761358-3779741     -     Fax: 02573.0612.0778

Địa chỉ sản xuất:
1. Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long. Lô A05,  KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông,  huyện Đức Hòa- Long An. Điện thoại: 027233761358-3779741     -     Fax: 02573.0612.0778.
2. Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long chi nhánh Bến Lức. Lô G1, đường số 4, KCN Thịnh Phát, tỉnh lộ 830, Ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bên Lức, tỉnh Long An, VN.
3. Công Ty TNHH Quốc tế Long Thăng. Địa chỉ: KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa, VN. ĐT: (84-258)3743191-  Fax: (84-258) 3734192.
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Sea Master. Giai đoạn <1g/con CT01 TCCS 104:2018/TL/01 3308 ngày 03/12/2018.
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Sea Master. Giai đoạn 1-3g/con CT02 TCCS 104:2018/TL/02
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Sea Master. Giai đoạn 3-5g/con CT03 TCCS 104:2018/TL/03
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Sea Master. Giai đoạn 5-20g/con CT04
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Sea Master. Giai đoạn 20-200g/con CT05
III CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
Địa chỉ: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Điện thoại:  0272.363.2881                                Fax: (0272) 3633374
Địa chỉ sản xuất:
1. Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Điện thoại:  0272.363.2881                                Fax: (0272) 3633374
2. Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nam
Lô E, KCN Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (0226) 3577888                                Fax: (0226) 3577899
1 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá giống dưới 1g SUPER WHITE SUPER 40 - S6306 TCCS 6301S:2012/GF LA 3357 ngày 07/12/2018 (Đăng ký lại Công văn số 1501/TCTS-TTKN
Ngày 18/06/2014 – STT56)
2 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá giống từ 1 - 5g SUPER WHITE SUPER 35 - S6316 TCCS 6302S:2012/GF LA
3 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 5 - 20g SUPER WHITE SUPER 30 - S6326 TCCS 6303S:2012/GF LA
4 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 20 - 100g SUPER WHITE SUPER 28 - S6326HF TCCS 6303SHF:2012/GF LA
5 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 20 - 200g SUPER WHITE SUPER 26 - S6336 TCCS 6304S:2012/GF LA
6 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 200 - 500g SUPER WHITE SUPER 22 - S6346 TCCS 6305S:2012/GF LA
7 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá lớn hơn 500g SUPER WHITE SUPER 20 - S6356 TCCS 6306S:2012/GF LA
8 Thức ăn cao cấp cho cá Kèo giai đoạn cá giống dưới 1g SUPER WHITE SUPER 40 - S6506 TCCS 6501S:2012/GF LA
9 Thức ăn cao cấp cho cá Kèo giai đoạn cá giống từ 1 - 5g SUPER WHITE SUPER 35 - S6516 TCCS 6502S:2012/GF LA
10 Thức ăn cao cấp cho cá Kèo giai đoạn cá từ 5 - 20g SUPER WHITE SUPER 30 - S6526 TCCS 6503S:2012/GF LA
11 Thức ăn cao cấp cho cá Kèo giai đoạn cá từ 8 - 20g SUPER WHITE SUPER 28 - S6536 TCCS 6504S:2012/GF LA
12 Thức ăn cao cấp cho cá Kèo giai đoạn cá từ 8 - 20g SUPER WHITE SUPER 26 - S6546 TCCS 6505S:2012/GF LA
13 Thức ăn cao cấp cho cá Kèo giai đoạn cá từ 10 - 20g SUPER WHITE SUPER 22 - S6556 TCCS 6506S:2012/GF LA
14 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 20 - 200g AQUAGREEN FIN 28 - 6136HF TCCS 6109HF:2012/GF LA
15 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá giống dưới 5g AQUAGREEN MINI 40 - 6106 TCCS 6101:2012/GF LA
16 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá giống từ 5 - 20g AQUAGREEN MINI 35 - 6116 TCCS 6102:2012/GF LA
17 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 20 - 100g AQUAGREEN FIN 32 - 6126 TCCS 6103:2012/GF LA
18 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 100 - 200g AQUAGREEN FIN 30 - 6136 TCCS 6104:2012/GF LA
19 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 20 - 200g AQUAGREEN FIN 27 – 6856 TCCS 6105:2012/GF LA
20 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 200 - 500g AQUAGREEN FIN 25 – 6146 TCCS 6106:2012/GF LA
21 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá lớn hơn 500g AQUAGREEN FIN 20 – 6156 TCCS 6107:2012/GF LA
22 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá giống dưới 5g SUPER WHITE MINI 40 - S6106 TCCS 6101S:2012/GF LA
23 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá giống từ 5 - 20g SUPER WHITE MINI 35 - S6116 TCCS 6102S:2012/GF LA
24 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 20 - 100g SUPER WHITE FIN 32 - S6126 TCCS 6103S:2012/GF LA
25 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 20 - 200g SUPER WHITE FIN 30 – S6136 TCCS 6104S:2012/GF LA
26 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 20 - 200g SUPER WHITE FIN 27 – S6856 TCCS 6105S:2012/GF LA
27 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 200 - 500g SUPER WHITE FIN 25 – S6146 TCCS 6106S:2012/GF LA
28 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá lớn hơn 500g SUPER WHITE FIN 20 – S6156 TCCS 6107S:2012/GF LA
29 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 20 - 200g AQUAGREEN HILEAN 26 – 6226 TCCS 6202:2012/GF LA
30 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 200 - 300g AQUAGREEN HILEAN 24 – 6236HF TCCS 6203HF:2012/GF LA
31 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 200 - 300g AQUAGREEN HILEAN 22 – 6236 TCCS 6204:2012/GF LA
32 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá từ 300 - 500g AQUAGREEN HILEAN 20 – 6246 TCCS 6205:2012/GF LA
33 Thức ăn cao cấp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá lớn hơn 500g AQUAGREEN HILEAN 18 – 6256 TCCS 6206:2012/GF LA
34 Thức ăn cao cấp cho cá Rô Phi giai đoạn cá từ 20 - 200g SUPER WHITE SUPER 28 - S6136HF TCCS 6109SHF:2012/GF LA
35 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá giống dưới 1g AQUAGREEN MINI 40 - 6306 TCCS 6301:2012/GF LA
36 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa giai đoạn cá giống từ 1 - 5g AQUAGREEN MINI 35 - 6316 TCCS 6302:2012/GF LA
37 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 5 - 20g AQUAGREEN HILEAN 30 - 6326 TCCS 6303:2012/GF LA 
38 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 20 - 100g AQUAGREEN HILEAN 28 - 6326HF TCCS 6303HF:2012/GF LA
39 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 20 - 200g AQUAGREEN HILEAN 26 - 6336 TCCS  6304:2012/GF LA
40 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 200 - 500g AQUAGREEN HILEAN 22 - 6346 TCCS 6305:2012/GF LA
41 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa giai đoạn lớn hơn 500g AQUAGREEN HILEAN 20 - 6356 TCCS 6306:2012/GF LA
42 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo giai đoạn cá giống dưới 1g AQUAGREEN P.lanceolatus 40 - 6506 TCCS 6501:2012/GF LA
43 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo giai đoạn cá giống từ 1 - 5g AQUAGREEN P.lanceolatus 35 - 6516 TCCS 6502:2012/GF LA
44 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo giai đoạn từ 5 - 20g AQUAGREEN P.lanceolatus 30 - 6526 TCCS 6503:2012/GF LA
45 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo giai đoạn từ 8 - 20g AQUAGREEN P.lanceolatus 28 - 6536 TCCS 6504:2012/GF LA
46 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo giai đoạn từ 8 - 20g AQUAGREEN P.lanceolatus 26 - 6546 TCCS 6505:2012/GF LA
47 Thức ăn hỗn hợp cho cá Kèo giai đoạn từ 10 - 20g AQUAGREEN P.lanceolatus 22 - 6556 TCCS 6506:2012/GF LA
48 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa  giai đoạn từ 20 - 200g SUPER WHITE SUPER 26 - S6226 TCCS 6202S:2012/GF LA
49 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa  giai đoạn từ 200 - 300g SUPER WHITE SUPER 24 - S6236HF TCCS 6203SHF:2012/GF LA
50 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa  giai đoạn từ 200 - 300g SUPER WHITE SUPER 22 - S6236 TCCS 6204S:2012/GF LA
51 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa  giai đoạn từ 300 - 500g SUPER WHITE SUPER 20 - S6246 TCCS 6205S:2012/GF LA
52 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra và Basa  giai đoạn lớn hơn 500g SUPER WHITE SUPER 18 - S6256 TCCS 6206S:2012/GF LA
IV CÔNG TY CỔ PHẦNĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÀ CÚ
Địa chỉ trụ sở chính và sản xuất: Ấp Bến Bạ, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
Nhà máy: Khu Công nghiệp Long Đức-Trà Vinh. Điện thoại: 02943746665
1 Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho Tôm sú từ 5g/con-10g/con NHƯ Ý TB S02 TCCS 06:2017/TC 3338 ngày 06/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi dùng cho cá rô phi giai đoạn nhỏ hơn 5g/con NHƯ Ý TB 01 TCCS 01:2017/TC
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn 5,1-10g/con NHƯ Ý TB 02 TCCS 02:2017/TC
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn 10,1-20g/con NHƯ Ý TB 03 TCCS 03:2017/TC
V CÔNG TY CỔ PHẦN LÝ KHẢI MINH
Địa chỉ đăng ký và sản xuất: Ấp Vĩnh Yên, X. Long Đức, Tp. Trà Vinh, T. Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3681199; Fax: 0274. 3846128
1 Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho tôm sú từ 5 g/con đến 10 g/con.  LKM S2 TCCS 02:2017/LKM 3339 ngày 6/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho tôm sú từ 5 g/con đến 10 g/con.   LKM S4 TCCS 04:2017/LKM
3 Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho tôm thẻ chân trắng từ 8,0 g/con đến 12,0 g/con.  LKM T4 TCCS 08:2017/LKM
4 Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho tôm thẻ chân trắng từ 8,0 g/con đến 12,0 g/con.  LKM T2 TCCS 06:2017/LKM
VI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẠN SANH
Địa chỉ: 616 Quốc lộ 1A, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: 0283 8755025 ; Fax: 0283 8755379 ; Email: contact@vasafeed.com
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: nhỏ hơn 1,0g/ con  INTER-AQUAFEED 7000 TSSG-1366T/04 3342 ngày 07/12/2018 (Đăng ký lại Công văn số 2122/TCTS-TTKN ngày 13/8/2014)
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 01 - 5g/ con  INTER-AQUAFEED 7001 TSSG-1366T/04
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 05 - 20g/ con  INTER-AQUAFEED 7002 TSSG-1366T/04
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 20 - 200g/ con  INTER-AQUAFEED 7003 TSSG-1366T/04
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 200 - 500g/ con  INTER-AQUAFEED 7004 TSSG-1366T/04
6 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: Lớn hơn 500g/ con  INTER-AQUAFEED 7005 TSSG-1366T/04
7 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: Nhỏ hơn 05g/ con  INTER-AQUAFEED 7000 TSSG-1373T/04
8 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 05 - 10g/ con   INTER-AQUAFEED 7001 TSSG-1373T/04
9 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 10 - 20g/ con   INTER-AQUAFEED 7002 TSSG-1373T/04
10 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 20 - 200g/ con   INTER-AQUAFEED 7003 TSSG-1373T/04
11 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 200 - 500g/ con   INTER-AQUAFEED 7004 TSSG-1373T/04
12 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: Lớn hơn 500g/ con   INTER-AQUAFEED 7005 TSSG-1373T/04
13 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: nhỏ hơn 1,0g/ con   VASAFEED F941 TSSG-2626T/05
14 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 01 - 05g/ con   VASAFEED F936 TSSG-2626T/05
15 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 05 - 20g/ con   VASAFEED F931 TSSG-2626T/05
16 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 20 - 200g/ con   VASAFEED F926 TSSG-2626T/05
17 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 200 - 500g/ con   VASAFEED F922 TSSG-2626T/05
18 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: Lớn hơn 500g/ con   VASAFEED F918 TSSG-2626T/05
19 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: Nhỏ hơn 05g/ con.   VASAFEED F841 TSSG-2627T/05
20 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 05 - 10g/ con   VASAFEED F836 TSSG-2627T/05
21 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 10 - 20g/ con   VASAFEED F831 TSSG-2627T/05
22 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 20 - 200g/ con   VASAFEED F827 TSSG-2627T/05
23 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 200 - 500g/ con   VASAFEED F825 TSSG-2627T/05
24 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: Lớn hơn 500g/ con   VASAFEED F820 TSSG-2627T/05
25 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: Nhỏ hơn 1g/ con   HÀ LAN - AQUAFEED 7141 TSSG-3266T/06
26 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 01 - 05g / con   HÀ LAN - AQUAFEED 7136 TSSG-3266T/06
27 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra. Giai đoạn: 05 - 20g / con   HÀ LAN - AQUAFEED 7131 TSSG-3266T/06
28 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra Giai đoạn: 20 - 200g / con   HÀ LAN - AQUAFEED 7126 TSSG-3266T/06
29 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra Giai đoạn: 200 - 500g / con   HÀ LAN - AQUAFEED 7122 TSSG-3266T/06
30 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Basa, cá Tra Giai đoạn: lớn hơn 500g / con   HÀ LAN - AQUAFEED 7118 TSSG-3266T/06
31 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi.Giai đoạn: Nhỏ hơn 05g/ con   HÀ LAN - AQUAFEED 7041 TSSG-3267T/06
32 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 05 - 10g/ con   HÀ LAN - AQUAFEED 7036 TSSG-3267T/06
33 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 10 - 20g/ con   HÀ LAN - AQUAFEED 7031 TSSG-3267T/06
34 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 20 - 200g/ con   HÀ LAN - AQUAFEED 7027 TSSG-3267T/06
35 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: 200 - 500g/ con   HÀ LAN - AQUAFEED 7025 TSSG-3267T/06
36 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi. Giai đoạn: Lớn hơn 500g/ con   HÀ LAN - AQUAFEED 7020 TSSG-3267T/06
VII CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN THỦY SẢN TOMKING
Địa chỉ: số 475 đường 23/8, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913826458. Fax: 02913826889.
1 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh dùng cho tôm thẻ chân trắng từ PL12 đến PL18 TOMKING TKT 1S TCCS 01:2018/TKT-TK 2534 ngày 14/9/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng từ PL18 đến 0,3gr/con TOMKING TKT 1 TCCS 01:2018/TKT-TK
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng từ 0,3gr/con đến 1,0gr/con TOMKING TKT 2 TCCS 01:2018/TKT-TK
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng từ 1,0gr/con đến 3,0gr/con TOMKING TKT 3 TCCS 01:2018/TKT-TK
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng từ 2,5gr/con đến 5,0gr/con TOMKING TKT 3P TCCS 01:2018/TKT-TK
6 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng từ 5,0gr/con đến 12,0gr/con TOMKING TKT 4S TCCS 01:2018/TKT-TK
7 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng từ 1,2gr/con đến 20,0gr/con TOMKING TKT 4 TCCS 01:2018/TKT-TK
8 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm thẻ chân trắng lớn hơn 20,0gr/con TOMKING TKT 5 TCCS 01:2018/TKT-TK
9 Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh dùng cho tôm sú từ PL15 đến PL20 TOMKING TKS 1S TCCS 02:2018/TKS-TK 2534 ngày 14/9/2018
10 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm sú từ PL18 đến 0,3gr/con TOMKING TKS 1 TCCS 02:2018/TKS-TK
11 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm sú từ 0,3gr/con đến 1,0gr/con TOMKING TKS 2 TCCS 02:2018/TKS-TK
12 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm sú từ 1,0gr/con đến 3,0gr/con TOMKING TKS 3 TCCS 02:2018/TKS-TK
13 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm sú từ 2,5gr/con đến 5,0gr/con TOMKING TKS 3P TCCS 02:2018/TKS-TK
14 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm sú từ 5,0gr/con đến 12,0gr/con TOMKING TKS4S TCCS 02:2018/TKS-TK
15 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm sú từ 1,2gr/con đến 20,0gr/con TOMKING TKS4 TCCS 02:2018/TKS-TK
16 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho tôm sú lớn hơn 20,0gr/con TOMKING TKS5 TCCS 02:2018/TKS-TK
VII CÔNG TY CỔ PHẦN ENKI
Địa chỉ trụ sở chính: 57/5B Ấp 4, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02836368392. Fax: 02836368391.
Địa chỉ sản xuất: Công ty CP Thủy sản Ngư Long. Lô 11, 12, 18, 19, 20  KCN Sông Hậu, Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp. Điện thoại: 0773.647998     -     Fax: 0773.647919. 
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên hoặc mảnh cho Cá Tra, Cá Basa giống, Giai đoạn đến 5 g/con E42 TCCS 42:2018/EK 5229 ngày 13/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên hoặc mảnh cho Cá Tra, Cá Basa giống, Giai đoạn từ 5,1 g/con - 20 g/con E44 TCCS 44:2018/EK
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho Cá Tra, Cá Basa, Giai đoạn từ 20,1 g/con - 200 g/con E46 TCCS 46:2018/EK
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho Cá Tra, Cá Basa, Giai đoạn từ 200,1 g/con - 500 g/con E48 TCCS 48:2018/EK
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho Cá Tra, Cá Basa, Giai đoạn trên 500 g/con E50 TCCS 50:2018/EK
6 Thức ăn hỗn hợp dạng viên hoặc mảnh cho Cá Rô phi, cá Điêu hồng giống, Giai đoạn từ 5,1 - 10 g/con E62 TCCS 62:2018/EK
7 Thức ăn hỗn hợp dạng viên hoặc mảnh cho Cá Rô phi, cá Điêu hồng giống, Giai đoạn từ 10,1 - 20 g/con E64 TCCS 64:2018/EK
8 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho Cá  Rô phi, Cá Điêu hồng, Giai đoạn từ 20,1 g/con - 200 g/con E66 TCCS 66:2018/EK
9 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho Cá Rô phi, cá Điêu hồng, Giai đoạn từ 200,1 g/con - 500 g/con E68 TCCS 68:2018/EK
10 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho Cá Rô phi, cá Điêu hồng, Giai đoạn trên 500 g/con E70 TCCS 70:2018/EK
130        
THAY ĐỔI THÔNG TIN SẢN PHẨM
         
I CÔNG TY CỔ PHẦN EWOS VIỆT NAM.
Địa chỉ: Cụm CN Long Định, Long Cang, xã Long Cang, huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
 
  TÊN SẢN PHẨM, MÃ SỐ VÀ TCCS, VĂN BẢN XÁC NHẬN LƯU HÀNH Thông tin đã xác nhận Thông tin xin thay đổi/bổ sung  
1 Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho cá rô phi và điêu hồng giai đoạn từ 200g đến 500g, mã số 2232 HP, Số TCCS 2232-HP:2017/EWOS, CV 1275/TCTS-TTKN ngày 16/4/2018 Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
HN: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HÀ NAM. KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
5048 ngày 30/11/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho cá rô phi và điêu hồng giai đoạn từ  500g đến thu hoạch, mã số 2332 HP, Số TCCS 2332-HP:2017/EWOS, CV 1275/TCTS-TTKN ngày 16/4/2018 Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
HN: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HÀ NAM. KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn từ 10g - 20g, mã số 2334 EA, Số TCCS 11:2015/EWOS, QĐ 1057/QĐ-TCTS-TTKN ngày 08/12/2016 Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
HN: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HÀ NAM. KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn từ 10g - 20g, mã số 2330 ER, Số TCCS 29:2015/EWOS, QĐ 1057/QĐ-TCTS-TTKN ngày 08/12/2016 Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
HN: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HÀ NAM. KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn từ 10g - 20g, mã số 2330 EA, Số TCCS 13:2015/EWOS, QĐ 330/QĐ-TCTS-TTKN ngày 27/03/2017 Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
HN: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HÀ NAM. KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
6 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn từ  20g-200g/con, mã số 2428 EB, Số TCCS 14:2015/EWOS, QĐ 1057/QĐ-TCTS-TTKN ngày 08/12/2016 Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
HN: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HÀ NAM. KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.
7 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi giai đoạn từ 200g-500g/con, mã số 2526 EC, Số TCCS 15:2015/EWOS, QĐ 1057/QĐ-TCTS-TTKN ngày 08/12/2016 Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
Địa chỉ sản xuất:
EW: CÔNG TY CP EWOS VIỆT NAM, Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
HN: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HÀ NAM. KCN Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

Ý kiến bạn đọc

Tin khác