Danh mục thức ăn thủy sản hỗn hợp do các tổ chức, cá nhân công bố từ ngày 15 - 31/12/2018 (07-01-2019)

STT Tên sản phẩm Tên Thương mại/Ký hiệu Số TCCS Số công văn đến
Tổng cục  Thủy sản
I CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI NGỌC LONG (NAFATSCO)
Địa chỉ đăng ký và sản xuất: Số 79, tổ 5, KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương
Điện thoại: 0274. 3717693; Fax: 0274. 3717760
1 Thức ăn tăng trưởng cho thẻ chân trắng từ 0,01 g/con đến 0,2 g/con.  SPEC S00 TCCS T02:2018/NL-BD 5485 ngày 28/12/2018
2 Thức ăn tăng trưởng cho tôm thẻ chân trắng từ 0,2 g/con đến 0,4 g/con. SPEC S01 TCCS T02:2018/NL-BD
3 Thức ăn tăng trưởng cho tôm  thẻ chân trắng từ 0,4 g/con đến 1,3 g/con. SPEC S02 TCCS T02:2018/NL-BD
4 Thức ăn tăng trưởng cho tôm thẻ chân trắng từ 1,3 g/con đến 8,0 g/con. SPEC S03S TCCS T02:2018/NL-BD
5 Thức ăn tăng trưởng cho tôm thẻ chân trắng từ 8,0 g/con đến 12,0 g/con. SPEC S03M TCCS T02:2018/NL-BD
6 Thức ăn tăng trưởng cho tôm thẻ chân trắng từ 12,0 g/con đến 20,0 g/con. SPEC S03L TCCS T02:2018/NL-BD
7 Thức ăn tăng trưởng cho tôm thẻ chân trắng từ 20,0 g/con đến 25,0 g/con. SPEC S04 TCCS T02:2018/NL-BD
8 Thức ăn tăng trưởng cho tôm thẻ chân trắng từ 25,0 g/con trở lên. SPEC S05 TCCS T02:2018/NL-BD
9 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 0,01 g/con đến 0,02 g/con.  HI-PRO HP00 TCCS T03:2018/NL-BD 5485 ngày 28/12/2018
10 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 0,05 g/con đến 0,5 g/con.  HI-PRO HP01 TCCS T03:2018/NL-BD
11 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 0,5 g/con đến 3,0 g/con.  HI-PRO HP02 TCCS T03:2018/NL-BD
12 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 3,0 g/con đến 5,0 g/con.  HI-PRO HP03S TCCS T03:2018/NL-BD
13 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 5,0 g/con đến 15,0 g/con.  HI-PRO HP03M TCCS T03:2018/NL-BD
14 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 15,0 g/con đến 25,0 g/con.  HI-PRO HP03L TCCS T03:2018/NL-BD
15 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 25,0 g/con đến 30,0 g/con.  HI-PRO HP04 TCCS T03:2018/NL-BD
16 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú từ 30,0 g/con trở lên. HI-PRO HP05 TCCS T03:2018/NL-BD
II CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở, sản xuất: Khu phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương
Điên thoại: 0274 3740 414; Fax: 0274 3740 415
1 Thức ăn hỗn hợp dành cho cá chép giai đoạn 10 – 300 gr/con OC 106 TCCS 68:2018/NEOVIA-VN-FEED 3528 ngày 21/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chẽm giai đoạn 50 – 100 gr/con NUTRILIS. P3S TCCS 15:2018/NEOVIA-VN-FEED
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá chẽm giai đoạn >1500 gr/con NUTRILIS. P6L TCCS 16:2018/NEOVIA-VN-FEED
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá lóc TOPLIS S TCCS 51:2018/NEOVIA-VN-FEED
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho cá tầm NUTRILIS CT3 TCCS 63:2018/NEOVIA-VN-FEED
6 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho cá tầm NUTRILIS CT4 TCCS 64:2018/NEOVIA-VN-FEED
7 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho cá giống nước ngọt (cá tra, cá basa, cá rô phi) giai đoạn 8 – 20gr/con NANOLIS P2X TCCS 67:2018/NEOVIA-VN-FEED
8 Thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho cá giống nước ngọt (cá tra, cá basa, cá rô phi) giai đoạn 10 – 50gr/con NANOLIS.P4 TCCS 68:2018/NEOVIA-VN-FEED
III CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG
Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 02263.533.368                             Fax:      02263.533.196                          Email: Noihau1@gmail.com
1 Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (Cá rô phi, cá điêu hồng) giai đoạn 5,1 g/con đến 10,0 g/con NEMO FISH - N.01 TCCS 01:2018/TSTL 5060720181228
2 Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (Cá rô phi, cá điêu hồng) giai đoạn 10,1 g/con đến 20,0 g/con NEMO FISH - N.02 TCCS 02:2018/TSTL 6878820181228
3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (Cá rô phi, cá điêu hồng) giai đoạn 20,1 g/con đến 200,0 g/con NEMO FISH - N.03 TCCS 03:2018/TSTL 0690720181228
4 Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (Cá rô phi, cá điêu hồng) giai đoạn 200,1 g/con đến 500,0 g/con NEMO FISH - N.04 TCCS 04:2018/TSTL 7346420181228
5 Thức ăn hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (Cá rô phi, Cá điêu hồng) giai đoạn trên 500,0 g/con NEMO FISH N.05 TCCS 05:2018/TSTL 9165720181228
IV CÔNG TY TNHH GOLD COIN FEEDMILL ĐỒNG NAI
Địa chỉ: KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3993588                                     Fax: 0251 3993590
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá Lóc, giai đoạn < 10g 9040S TCCS 46:2018/GCFD 3416 ngày 14/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá Lóc, giai đoạn từ 10g - 300g  9041S TCCS 46:2018/GCFD
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá Lóc, giai đoạn >300g  9042S TCCS 46:2018/GCFD
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồng, giai đoạn < 100g 9098 TCCS 45:2018/GCFD
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồng, giai đoạn từ 100g - 500g 9099 TCCS 45:2018/GCFD
6 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồng, giai đoạn < 10g  9086S TCCS 44:2018/GCFD
7 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồng, giai đoạn từ 10g - 20g  9087S TCCS 44:2018/GCFD
8 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồn), giai đoạn > 20g  9088S TCCS 44:2018/GCFD
9 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn  < 1g  9090S TCCS 43:2018/GCFD
10 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn từ 1g - nhỏ hơn 5g  9091S TCCS 43:2018/GCFD
11 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn từ 5g - nhỏ hơn 20g  9092S TCCS 43:2018/GCFD
12 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn từ 20g - nhỏ hơn 200g  9093S TCCS 43:2018/GCFD
13 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn >200g  9094S TCCS 43:2018/GCFD
14 Thức ăn hỗn hợp cho cá Lóc, giai đoạn từ 10g - 300g  941S TCCS 42:2018/GCFD
15 Thức ăn hỗn hợp cho cá Lóc, giai đoạn >300g  942S TCCS 42:2018/GCFD
16 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồng, giai đoạn từ 100g - 500g 999 TCCS 41:2018/GCFD
17 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồng, giai đoạn < 10g  986S TCCS 40:2018/GCFD
18 Thức ăn hỗn hợp cho cá Rô phi, Điêu hồng, giai đoạn từ 10g - 20g  987S TCCS 40:2018/GCFD
19 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn từ 5g - nhỏ hơn 20g  992S TCCS 39:2018/GCFD
20 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn từ 20g - nhỏ hơn 200g  993S TCCS 39:2018/GCFD
21 Thức ăn hỗn hợp cho cá Tra, Basa, giai đoạn >200g  994S TCCS 39:2018/GCFD
V CÔNG TY TNHH TONG WEI VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô BII 1; BII 2; BII 3; BII 4; BII 5; BII 6; BII 7, KCN Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 0273 393 7777; Fax: 0273 393 7778
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi và điêu hồng giai đoạn > 500g/con  TONGWEI 8961B TCCS 44:2018/TWVN 3444 ngày 17/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng  giai đoạn từ 20g - 200g/con  NUTRA-BEST 1832 TCCS 45:2018/TWVN
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa giai đoạn <5,0g/con TONGWEI 1640 TCCS 46:2018/TWVN
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa giai đoạn từ 20,0-500,0g/con  TONGWEI 1630 TCCS 47:2018/TWVN
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa giai đoạn từ 20,0-50,0g/con TONGWEI 1628 TCCS 48:2018/TWVN
6 Thức ăn hỗn hợp cho cá tra, basa giai đoạn từ 200,0-1000,0g/con TONGWEI 1626 TCCS 49:2018/TWVN
7 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú giai đoạn 1,0-5,0g/con  H-BEST 792 TCCS 50:2018/TWVN
8 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú giai đoạn từ 10-20,0g/con  H-BEST 794 TCCS 51:2018/TWVN
VI CÔNG TY TNHH LONG HIỆP
Địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ sản xuất: Lô B1-KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 743345~7;   Fax: 0583 743348
1 Thức ăn hỗn hợp cho ấu trùng tôm sú, giai đoạn 0,01-0,2 g/con  LONGASTAX TCCS 07:2018/LH 3447 ngày 17/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú giống, giai đoạn 0,01-0,1 g/con  AQUA SAP TCCS 26:2018/LH
3 Thức ăn hỗn hợp cho tôm sú giống, giai đoạn 0,1-0,2 g/con  AQUA FUTURE TCCS 27:2018/LH
VII CÔNG TY TNHH TONGWEI HẢI DƯƠNG
Địa chỉ:   KCN Lai Cách – KM 49 – QL 5 – Cẩm Giàng – Hải Dương
Mã số doanh nghiệp: 0800970159
Điện thoại:     0220.3555.668 Số Fax 0220.3555.699
1 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn 5,1-10,0 g/con H-BEST H01 TCCS 19:2018/TW-HD 5510 ngày 28/12/2018
2 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn 10,1-20,0 g/con H-BEST H02 TCCS 20:2018/TW-HD
3 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn 20,1-200,0 g/con H-BEST H03 TCCS 21:2018/TW-HD
4 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn 200,1-500,0 g/con H-BEST H04 TCCS 22:2018/TW-HD
5 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn10,1-20,0 g/con TONGWEI SỐ 1 TCCS 23:2018/TW-HD
6 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn 20,1-200,0 g/con TONGWEI 1682 TCCS 24:2018/TW-HD
7 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn 10,1-20,0 g/con TONGWEI 8960 TCCS 25:2018/TW-HD
8 Thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi, diêu hồng giai đoạn 20,1-200,0 g/con TONGWEI 8961 TCCS 26:2018/TW-HD

Ý kiến bạn đọc

Tin khác