Sổ tay hướng dẫn thành lập Tổ hợp tác/Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển (26-04-2013)

Quyết định Ban hành Sổ tay hướng dẫn thành lập Tổ hợp tác/Tổ ngư dẫn đoàn kết sản xuất trên biển.

Nội Dung Sổ tay hướng dẫn thành lập Tổ hợp tác/Tổ ngư dẫn đoàn kết sản xuất trên biển.

Ý kiến bạn đọc

Tin khác